021 9101 5848

مقاله های مرتبط با نرم افزار های تیکتینگ ، مدیریت درخواست ، پشتیبانی آنلاین و Help Desk

در این بخش کوشیده ایم با تهیه و ارائه مطالب آموزشی در خصوص سیستم های تیکتینگ ، نرم افزار های پشتیبانی آنلاین ، سامانه های مدیریت درخواست و نرم افزار های Help Desk ، شما را بیشتر با این گونه نرم افزارها آشنا نماییم. لطفا برای مطالعه هر مطلب بر روی آن کلیک کنید.

تأثیر طرح صیانت در ارتباطات سازمانیتأثیر طرح صیانت در ارتباطات سازمانی

آشنایی با نرم افزارهای Help Desk و Service Deskآشنایی با نرم افزارهای Help Desk و Service Desk

حذف مراجعات حضوری با سیستم تیکتینگ هلپیکالحذف مراجعات حضوری با سیستم تیکتینگ هلپیکال

دلایل اسپم شدن ایمیل هادلایل اسپم شدن ایمیل ها

استانداردهایی برای رسیدگی به شکایات مشتریاناستانداردهایی برای رسیدگی به شکایات مشتریان

کاربرد سامانه تیکتینگ برای شرکت های دیجیتال مارکتینگ کاربرد سامانه تیکتینگ برای شرکت های دیجیتال مارکتینگ

بکارگیری نرم افزار Help Desk در پشتیبانی آنلاینبکارگیری نرم افزار Help Desk در پشتیبانی آنلاین

تنظیمات ایمیل و SMTP در سیستم تیکتینگ هلپیکالتنظیمات ایمیل و SMTP در سیستم تیکتینگ هلپیکال

پلن های مادام العمر سیستم تیکتینگ هلپیکالپلن های مادام العمر سیستم تیکتینگ هلپیکال

هدف گذاری به سبک اسمارت (SMART)هدف گذاری به سبک اسمارت (SMART)

KPI یا شاخص کلیدی عملکرد چیست؟KPI یا شاخص کلیدی عملکرد چیست؟

URL اختصاصی برای سیستم تیکتینگ هلپیکالURL اختصاصی برای سیستم تیکتینگ هلپیکال

سردرگمی دانشجویان در نبود سامانه تیکتینگ دانشگاه هاسردرگمی دانشجویان در نبود سامانه تیکتینگ دانشگاه ها

SLA یا توافقنامه سطح خدمت چیست؟SLA یا توافقنامه سطح خدمت چیست؟

مشکل پرداخت نامشخص در بازگشت از درگاه بانکیمشکل پرداخت نامشخص در بازگشت از درگاه بانکی

نقش سامانه تیکتینگ هلپیکال در ایجاد شرایط دورکارینقش سامانه تیکتینگ هلپیکال در ایجاد شرایط دورکاری

ارائه نرم افزار به صورت SaaS چیست؟ارائه نرم افزار به صورت SaaS چیست؟

نرم افزار WHMCS یا سیستم تیکتینگ؟نرم افزار WHMCS یا سیستم تیکتینگ؟

تلفن گویا، چت آنلاین یا نرم افزار تیکتینگ؟تلفن گویا، چت آنلاین یا نرم افزار تیکتینگ؟

نرم افزار تیکتینگ و ویروس کرونانرم افزار تیکتینگ و ویروس کرونا

گواهینامه امنیتی SSL چیست؟گواهینامه امنیتی SSL چیست؟

سیستم تیکتینگ رایگان، کرک شده یا تجاری؟سیستم تیکتینگ رایگان، کرک شده یا تجاری؟

سیستم تیکتینگ هلپیکال و افزایش رضایتمندی مشتریانسیستم تیکتینگ هلپیکال و افزایش رضایتمندی مشتریان

آشنایی با چند سیستم پشتیبانی آنلاین و ارتباط با مشتریآشنایی با چند سیستم پشتیبانی آنلاین و ارتباط با مشتری

سامانه تیکتینگ یا نرم افزار مدیریت درخواست چیست؟سامانه تیکتینگ یا نرم افزار مدیریت درخواست چیست؟